Polis Olma Yolları - Polis Olma Şartları Neler?

Polis olma yaşı kaç, Polis olma yolları nelerdir? Nasıl Polis Olunur? Polis Olma Şartları Nelerdir? Konu hakkında hazırladığımız haber sayesinde tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Polis Olma Yolları - Polis Olma Şartları Neler?

Polis olma yaşı kaç, Polis olma yolları nelerdir? Nasıl Polis Olunur? Polis Olma Şartları Nelerdir? Konu hakkında hazırladığımız haber sayesinde tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

19 Haziran 2019 Çarşamba 18:23
405 Okunma
Polis Olma Yolları - Polis Olma Şartları Neler?

Liseden Mezun Olduktan Sonra Polis Olmak-Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO): Herhangi bir devlet lisesi veya dengi bir liseden mezun olan öğrenciler, liseden sonra doğrudan polis olmak için Polis Meslek Yüksekokulu denilen PMYO sınavlarına girmek mecburiyetindedirler. Sınavın neticesinde 280 barajını geçemeyen adaylar, Polis Meslek Yüksekokulu’na başvuru yapamazlar. Sınavı, muvaffak olmuş bir surette tamamlayan adaylar, sınavdan sonra ilk önce sağlık kontrolüne tâbi tutulurlar. Sağlık kontrolünden elenmeyen adaylar, fiziki mülakata tâbi olurlar. Bu mülakatı da atlatan adaylar, polisliğin o efsanevi sözlü mülakatlarına tâbi tutulurlar. Sözlü mülakat neticesinde Emniyet Müdürü ile mülakat gerçekleşir. Bu mülakatta da muvaffak olan adayların intibak programına iştirak etmeleri iktiza etmektedir. İntibak programının neticesinde, 2 yıl sürecek olan polislik eğitimi başlar.

İntibak Programı Nedir, Nasıl Gerçekleşir?

Netice itibari ile ilköğretimde okul ortamına ısınmak için, birinci sınıflar nasıl bir hafta önceden okula başlıyorsa Polis Meslek Yüksekokullarında da durum aynı şekilde gerçekleşmektedir. Liseden Polis Meslek Yüksekokuluna geçiş esnasında aday öğrencilerde meydana gelen zihni, fiziki ve psikolojik boşluğu ortadan kaldırıp öğrencinin okula adaptasyonunu sağlamak maksadı ile icra edilen eğitimdir. Ancak ilköğretim ve lisede icra edilen intibak programlarından farklı olarak, Polis Meslek Yüksekokullarında icra edilen intibak programlarında süre 4 hafta ile 2 hafta arasında değişiklik göstermektedir. İntibak programının esas gayesi, adayları her ne kadar okula adapte etmek olsa da adaylara basit çarpışma teknikleri, beden eğitimi ve askeri terbiye ile alt üst ilişkisine dayanan yönetmelik ve kanunların eğitimini vermektir. Adaylar intibak programı sonrasında hâlâ polis olmakta kararlı iseler adaylar için iki yıllık eğitim süreci başlamış olur.

Eğitim Süreci Nasıl İlerler?

Adaylar, söz konusu mesleğin iyi ve kötü yönlerini değerlendirdikten sonra polislik başvurusunda bulunmaları ve kabul edilmeleri halinde söz konusu mülakatlardan muvaffak olmuş bir surette geçerler ve intibak programı neticesinde de kararlarında ısrar ederlerse 2 yıllık bir eğitim sürecine tabi tutulurlar. Eğitim sürecinde muhtelif imtihanlardan geçerek eğitimi tamamlarlar. Söz konusu polislik meslek eğitimini muvaffak olmuş bir surette tamamlayan adaylar, eğitimin neticesinde Polislik Ön Lisans Diploması’nı almaya hak kazanarak Polis Memuru unvanına sahip olurlar. Eğitim sürecinde adaylara temel polislik eğitimleri verilir. Bu temel bilgiler şöyle sıralanabilir:

- Polislik mesleğinin mevzuatı

- Polisin vazifeleri

- Polisin yetki alanları

- Polisin sorumlulukları

- Halkla ilişkiler

- Psikoloji

- Genel kültür

- Silah çeşitleri

- Haftalık ve günlük silah bakımı

- Haftalık atış talimi

- Emniyet genel müdürlüğü ofisinde yazışma usulleri

- Tutanak tutma usulleri

- Ceza hukuku

- Suç çeşitleri

- Atatürk ilke ve inkılapları

Üniversiteden Mezun Olduktan Sonra Polis Olmak- Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM)

Liseden sonra polis olma hayalini es geçen fakat içindeki polis olma ateşini söndüremeyen fertler, üniversiteden mezun olduktan sonra da polis olma imkanına sahiptirler. İktiza eden şartları tamamladıktan sonra Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde eğitime başlayan adaylar, söz konusu eğitimi muvaffak olarak tamamladıkları takdirde polis memuru olarak vazife alabilmekte ve meslek hayatı boyunca polis memurluğundan yüksek rütbeli polis memurluğuna kadar kademe atlayabilmektedir.

Herhangi bir lisans veya dengi bir bölümden mezun olan adaylar, her sene düzenli olarak Polis Meslek Eğitim Merkezi tarafından açılan kontenjan dâhilinde polisliğe başvuru yapabilirler. Üniversite mezunu adaylar polis olmak için icap eden umumi şartları kendilerinde bulundurmaları halinde Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan P3 puan türünden en az 60 puan almaları icap etmektedir. Adaylar, P3 puan türünden girdikleri sınavda, genel kültür ve genel yetenek soruları cevaplarlar. Şartları kendisinde toplayan ve Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın P3 puan türünden 60 üzeri bir puana sahip adaylar, polis teşkilatına dâhil olmak için Polis Akademisi’ne müracaat edebilirler. Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrasında başvuru yapmak isteyen üniversite mezunu adaylar için 30 yaş sınırı vardır. 30 yaşını dolduran adaylar polis olmak için Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde eğitim alamamaktadır.

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Başvuru Şartları

- Polis Meslek Eğitim Merkezi ile polislik meslek hayatına atılmak isteyen her fert en başta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak durumundadır. Aksi takdirde başvuru yapılamaz. Türkiye Cumhuriyeti içerisinde ikamet ediyor olsa bile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması halinde fertler, Polis Meslek Eğitim Merkezi’ne başvuruda bulunamazlar.

- Polis Meslek Eğitim Merkezi müracaatından evvel veya müracaattan sonra sabıka kaydı bulunan hiçbir aday bu yolla polis olmaya hak kazanamaz.

- Öğrenim gördüğü ilköğretim ile lisede ve bunların dengi olan okullarda, herhangi bir disiplin suçu işlemek kaydıyla söz konusu okuduğu okuldan uzaklaştırılan adaylar, Polis Meslek Eğitim Merkezi için başvuruda bulunamazlar.

- Polis olmak isteyen adaylar Türkçe’yi dikkatle konuşmalı. Adaylar aksi takdirde mülakatlarda elenirler.

- Polislik fiziki bazı şartları içinde barındırır. Bunların en başında polis olmak isteyen kız adayların boyu 1.65’ten kısa, erkek adayların boyu ise 1.67’den kısa olması halinde başvuru yapılamamasıdır.

- Polis Meslek Eğitim Merkezi ile polis olmak isteyen adaylarda daha evvel işlenen herhangi bir suçtan dolayı savuşturma olmamalı.

- Adayların beş duyu organı yeterli ve sağlam olmalı.

- Polis Meslek Eğitim Merkezi sınavına girilecek dönemde 30 yaşından gün alan adaylar da Polis Meslek Eğitim Merkezi’ne başvuruda bulunamazlar.

Üniversiteden Mezun Olduktan Sonra Polis Olmak(2) -Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM)

Üniversiteyi bitirip polis olma yolunda ilerlemek isteyen fakat hayalini polis memurluğuna sığdıramayan adaylar, Polis Amirleri Eğitim Merkezi sınavlarına girerek Komiser Yardımcısı konumunda meslek hayatına atılırlar. Bununla beraber üniversiteden sonra Polis Amirleri Eğitim Merkezi aracılığı ile meslek hayatına devam etmek isteyen adayların, komiser yardımcılığından Emniyet Genel Müdürlüğü’ne kadar yükselmesi mümkündür. Ancak mezun olunan üniversite en az lisans seviyesinde olmalı. Ön lisans veya dengi bir üniversiteden mezun olan adayların, Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) tarafından açılan eğitimlere başvurma imkânı bulunmamaktadır.

Polis Amirleri Eğitim Merkezi İçin Başvuru Şartları:

Polis olmayı arzulayan her fert başta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak mecburiyetindedir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etse bile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar Polis Amirleri Eğitim Merkezi için başvuruda bulunamazlar.

- Polislik başvurusundan önce veya polislik başvurusundan sonra sabıka kaydı bulunan adaylar Polis Amirleri Eğitim Merkezi’ne başvurmaya hak kazanamazlar.

- Daha önce öğrenim gördüğü okullarda herhangi bir disiplin suçu işleyip söz konusu okuduğu okuldan atılan adaylar Polis Amirleri Eğitim Merkezi için başvuruda bulunamazlar.

- Polis Amirleri Eğitim Merkezi usulüyle polis olmak isteyen adaylar Türkçe konuşmada herhangi bir menfi hale maruz kalmamalı, Türkçe konuşurken özen göstermeli ve Türkçe konuşması son derece muntazam olmalı. Adaylar aksi halde mülakatlarda Türkçe’yi iyi konuşamamaktan dolayı elenirler.

- Polislik fiziki bazı şartları icap eder. Misal olarak polis olmak isteyen kızların boyu 1.65’ten kısa, polis olmak isteyen erkeklerin boyu ise 1.67’den kısa olması halinde başvuru geçersiz sayılır.

- Polis Amirleri Eğitim Merkezi ile polis mesleğine atılmak isteyen fertlerde daha önce işlenen herhangi bir suçtan dolayı savuşturma bulunmamalı.

- Adayların beş duyu organlarının herhangi birinde yetersizlik olmamalı.

- Sınava girilecek dönemde 30 yaşından gün alan adayların da başvuruları geçersiz sayılır.

- Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans seviyesinden en az 70 puan almayan polis adayları, Polis Amirleri Eğitim Merkezi’ne başvuru yapamazlar.

Kadınlar Polis Olabilir Mi? Kadınlar İçin Polis Olma Şartları Nelerdir?

Tahmin edileceği üzere kadınlar da polis olabilmektedir. Üniversiteden sonra sadece lisans derecesindekilerin başvurabileceği Polis Meslek Eğitim Merkezi için kadınlar başvuruda bulunabilirler. Ayrıca özel şart olarak Kamu Personeli Seçme Sınavının P93 puan türünden en az 70 alınması iktiza etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
cihan 2019-06-20 15:21:37

polislik sınavları için özel kurslar var mı bildiğiniz?

Misafir Avatar
Cengiz 2019-06-24 22:55:19 @cihan

Bazı özel kurslar var hangi şehirde yaşıyorsun

Beğenmedim! (0)